2016-12-30

Granty w ramach „Horyzont 2020”

Komisja Europejska informuje o możliwości uzyskania grantów w ramach „Horyzont 2020”. Komisja przeznaczyła na powyższy program 28 mln euro. Ostateczny termin składania wniosków to 22 marca 2017 roku.

15 grudnia 2016 roku Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (SJU – SESAR Joint Undertaking) opublikowało kolejne otwarte wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie projektów wpisujących się w program ramowy prac „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz VLSD (Very Large Scale Demonstration). Wezwanie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektów z obszarów wyszczególnionych na stronie Komisji Europejskiej, w tym bezpiecznej integracji dronów. Komisja przeznaczyła na powyższy program 28 mln euro. Ostateczny termin składania wniosków to 22 marca 2017 roku.

Celem ogłoszonego wezwania jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do wdrożenia nowych koncepcji zarządzania ruchem lotniczym, stanowiąc uzupełnienie Centralnego Europejskiego Planu ATM oraz potwierdzenia skuteczności przyjętych rozwiązań SESAR (SESAR Solutions) w ramach kompleksowych egzaminów walidacyjnych.

Szczegółowy przewodnik „krok po kroku” przygotowujący do złożenia wniosku można znaleźć pod adresem ec.europa.eu

Informacje na temat możliwości ubiegania się o granty, znalezienia partnera biznesowego oraz składania wniosków znajdują się pod tym linkiem: ec.europa.eu

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię