2009-02-02

Generał Wójcik pożegnał się z wojskiem

W dniu 29 lutego w Hali Spadochronowej 16 batalionu powietrzno-desantowego ze wszystkimi należnymi honorami odbyło się pożegnanie z mundurem byłego dowódcy 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. bryg. Jerzego Wójcika.

- Właściwe miejsce, aby żegnać takiego Spadochroniarza - tak swoje przemówienie rozpoczął dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak, w którym podsumowując długoletnią służbę generała Wójcika odwołał się do jego osiągnięć jako żołnierza, spadochroniarza i autorytetu. Za wzorowa postawę, zasługi oraz wieloletnią służbę gen. Skrzypczak wyróżnił gen. Wójcika białą bronią.

W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, miedzy innymi: Dowódca Operacyjny SZ gen. broni Bronisław Kwiatkowski, szef szkolenia Wojsk Lądowych gen. dyw. Ryszard Sorokosz, dowódca 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. bryg. Andrzej Knap, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych związków taktycznych, instytucji, stowarzyszeń i służb mundurowych.

Po uroczystości pożegnania ze spadochroniarni goście udali się pod pomnik legendarnego dowódcy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej gen. bryg. Mariana Zdrzałki, gdzie złożyli kwiaty i oddali hołd.

Jak przystało na spadochroniarza, gen. Wójcika pożegnał prawdziwy desant żołnierzy, którzy po wylądowaniu wręczyli mu statuetkę spadochronowej „gapy”.

Na zakończenie generał podziękował wszystkim zebranym oraz kolegom spadochroniarzom za wieloletnią współpracę, a swojej rodzinie za wsparcie.

Gen. bryg. Jerzy Wójcik służbę wojskową rozpoczął wstępując do szkoły oficerskiej w 1969 r. Służbę w gronie spadochroniarzy rozpoczął 1984 r. przechodząc od tego czasu kolejne szczeble kariery od szefa sztabu batalionu po dowódcę brygady, którym był dwukrotnie: najpierw w latach 2000-2002, a następnie w latach 2004-2008. W czasie swojej służby był również dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie i 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie, a także dowódcą 1 Brygadowej Grupy Bojowej w ramach III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku.

Źródło: 6 Brygada Desantowo-Szturmowa

Pozostałe informacje:
Muzeum Czerwonego Barona
Przekaż 1 procent swojego podatku
Oleg Wojdat

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię