2012-02-09

Edmund Klich odwołany

Edmund Klich został odwołany ze stanowiska przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – poinformował w czwartek minister transportu Sławomir Nowak. Klich stracił stanowisko i przestał być członkiem PKBWL.

9 lutego br. minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak, podczas briefingu w siedzibie resortu, poinformował o podjęciu decyzji o odwołaniu Edmunda Klicha z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Klich przestał być także członkiem komisji.

Decyzję podjąłem wyłącznie na podstawie przesłanek formalnych, po wpłynięciu wniosku o cofnięcie wyznaczenia przewodniczącemu, podjętego bezwzględną większością głosów przez członków PKBWL – powiedział minister Sławomir Nowak. – Ponieważ członkowie komisji podjęli wniosek jednogłośnie, po zasięgnięciu opinii stron przychyliłem się do niego, aby zagwarantować PKBWL warunki niezależnego i profesjonalnego działania – poinformował inister.

Do czasu powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z regulaminem komisji, jej pracami będzie kierować sekretarz PKBWL Agata Kaczyńska. – Zdecydowałem, by członkowie komisji sami zaproponowali kandydata na funkcję przewodniczącego ze swojego grona bądź przedstawili kandydaturę spoza komisji, osoby cieszącej się autorytetem – powiedział Sławomir Nowak. Minister dodał, że podczas spotkania podziękował Edmundowi Klichowi za pracę na stanowisku przewodniczącego PKBWL.

Edmund Klich kierował pracami PKBWL od stycznia 2006 roku, wcześniej – od 2003 roku – był zastępcą przewodniczącego. Jest pułkownikiem rezerwy, absolwentem m.in. Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Przed odejściem z wojska zajmował stanowisko inspektora MON ds. Bezpieczeństwa Lotów.

Po katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku został akredytowanym przedstawicielem strony polskiej przy badającej katastrofę komisji rosyjskiej. Kierował także badającą zdarzenie, powołaną przez ministra obrony narodowej Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, jednak zrezygnował z tego stanowiska. Zastąpił go minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller.

Jak przypomniał minister Nowak, członkowie PKBWL już po raz drugi chcieli odwołania przewodniczącego. Na początku 2011 roku zarzucali Edmundowi Klichowi m.in. bierność podczas współpracy z komisją rosyjską. Ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk z dniem 16 stycznia 2011 roku wyznaczył Klicha na stanowisko przewodniczącego PKBWL na okres kolejnych pięciu lat.

Zgodnie z ustawą Prawo lotnicze, minister właściwy do spraw transportu wyznacza przewodniczącego PKBWL na okres pięciu lat. Na wniosek komisji, uchwalony bezwzględną większością głosów, minister może cofnąć wyznaczenie przewodniczącemu lub innemu członkowi komisji.

Do zadań działającej obecnie przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej PKBWL należy badanie wypadków lotniczych i poważnych incydentów oraz nadzorowanie badania incydentów zaistniałych na terytorium RP. Na podstawie wyników badań komisja proponuje zalecenia profilaktyczne, mogące mieć kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotnictwa. Do środowiska lotniczego komisja dociera m.in. poprzez swoją stronę internetową, na której zamieszczane są efekty jej prac (raporty, uchwały). Poszukujący na stronie PKBWL aktualności będą jednak rozczarowani – informacja o ostatnim zakończonym badaniu pochodzi z 28 grudnia 2011 roku, rejestr zdarzeń lotniczych zatrzymał się na 20 grudnia 2011 roku, a PKBWL wciąż „chciała życzyć Państwu pogody ducha i dużo ciepła na Święta Bożego Narodzenia oraz bezpiecznych i przyjemnych lotów w Nowym 2012 roku”.

Strona PKBWL
Sławomir Kasjaniuk

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

34

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-05-01 11:02:06 ~~Dorothyepime~~

wh0cd237681 where to get cialis

Utworzony: 2015-01-23 12:04:22 ~~Emmly~~

Gosh, I wish I would have had that inairmftoon earlier!

Utworzony: 2015-01-22 05:44:00 ~~Onur~~

Mortgage insurance is riureqed by your lender if you have a loan for more than 80% of the home's value. It basically only protects the lender, not you and not your house. Home insurance is for your property and valuables.You might want to talk to your mortgage broker about what you can do to take your mortgage insurance off. If you have owned your home for a while and have more than 20% equity in it you may be able to take off your mortgage insurance.

Utworzony: 2015-01-21 07:26:59 ~~Khalil~~

Thanks guys, I just about lost it looikng for this.

Utworzony: 2013-05-04 09:07:05 ~~Kaylana~~

auto insurance qiab auto insurance quotes 486 car insurance 2517 new york car insurance 389450 cheap car insurance   PP cheap auto insurance 8-OOO