2012-06-15

Dzieci z Kamp: Prezydent Volksbundu w Rogowie

5 czerwca br. Gminę Trzebiatów odwiedził Reinhard Führer – Prezydent Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi. Celem roboczej wizyty gości z Niemiec było zapoznanie się z aktualnym stanem projektu „Dzieci z Kamp” poświęconego wydobyciu wraku samolotu Dornier-24 z dna jeziora Resko oraz upamiętnienie ofiar katastrofy lotniczej z marca 1945 roku.

Prezydent Związku spotkał się z Burmistrzem Trzebiatowa Zdzisławem Matusewiczem oraz członkami Rady Programowej projektu „Dzieci z Kamp”. W spotkaniu uczestniczył także Rainer Ruff – sekretarz generalny Związku, Izabela Gruszka z Fundacji „Pamięć”, Wolfram Althoff, Jan Bach ze Stowarzyszenia „Pomeraniak”, Mirosław Huryn i Jan Nowicki z Fundacji Fort Rogowo oraz Łukasz Trawiński.

Reinhard Führer Prezydentem Związku jest od 2002 roku. Od 1999 do 2001 roku z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) był Przewodniczącym Parlamentu Landowego Berlina.

Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) jest organizacją humanitarną. Działając na zlecenie rządu federalnego Związek ten poświęca się zadaniom mającym na celu odnajdowanie niemieckich grobów wojennych za granicą, jak i ich utrzymanie oraz pielęgnację. W tym zakresie opiekuje się rodzinami ofiar wojennych, jest doradcą zarówno dla firm państwowych, jak i prywatnych, wspiera współpracę międzynarodową na płaszczyźnie opieki nad grobami wojennymi i organizuje spotkania młodych ludzi na cmentarzach wojennych.

W ramach bilateralnych porozumień Związek spełnia swoje zadania w Europie i Afryce Północnej. Pod jego opieką znajduje się obecnie 825 cmentarzy wojennych w 45 państwach, na których pochowano ok. 2,5 miliona poległych żołnierzy. Liczne zadania organizacji realizuje ponad 9 000 pracowników honorowych oraz 582 pracowników etatowych.

Do-24 zatonął w jeziorze. Na pokładzie dzieci

W obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej oraz walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku w Rogowie dywizjon ratownictwa morskiego przeprowadził akcję ratunkową ewakuując tysiące cywilów. Wśród nich znajdowało się wiele dzieci, które przebywały w tym czasie na tym terenie.

Tysiące osób, które chciały znaleźć schronienie przed zbliżającym się frontem, było ewakuowanych z lotniska dla wodnopłatowców, które mieściło się przy jeziorze Resko Przymorskie. Jednak 5 marca 1945 roku doszło do tragedii. Wodnopłatowiec Do-24 natychmiast po starcie spadł i zatonął w jeziorze i do dzisiaj znajduje się na dnie jeziora. W samolocie było prawie 80 dzieci.

Jezioro leży w regionie, którego mieszkańcom los osób wysiedlonych, cierpiących z powodu utraty ojczyzny nie jest obcy. Resko Przymorskie – jezioro przybrzeżne Morza Bałtyckiego – do 2001 roku było niedostępne dla ludności cywilnej z powodu użytkowania tego terenu przez wojsko. Od tamtego okresu dostęp do jeziora nie był niczym ograniczony, a wśród ludności krążyły legendy o historii jeziora. Okoliczni mieszkańcy szukający informacji o regionie doprowadzili do tego, iż los „Dzieci z Kamp” ujrzał światło dzienne, rozpoczynając także dyskusje, jak należy obchodzić się z tą tragedią.

Dzięki zaangażowaniu zarówno strony polskiej jak i niemieckiej, którym los tych dzieci nie jest obojętny, doprowadzono do spotkania Niemieckiego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi, Muzeum Dorniera z Friedrichshafen oraz władz Trzebiatowa. Celem grupy jest wspólna realizacja projektu wydobycia wraku samolotu oraz uczczenia pamięci dzieci.

Źródło: dziecizkamp.pl

Ocena:  
( 2 )      bardzo słaby
  Opinii:  

71

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-01-18 21:59:57 ~~viagra without a doctor prescription~~

The best attest indicates that high blood insistence does not call headaches or nosebleeds, except in the case of hypertensive turning-point, a medical predicament when blood burden is 180/110 mm Hg or higher. If your blood burden is unusually elevated viagra without a doctor prescription you accept headache or nosebleed and are inkling unwell, pause five minutes and retest. If your reading remains at 180/110 mm Hg or higher, come for 9-1-1.