2016-12-13

Delegacja Politechniki Rzeszowskiej w Wietnamie

Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej przebywali z kilkudniową wizytą w Hanoi. Program wizyty obejmował spotkania z przedstawicielami firm z branży lotniczej, które są zainteresowane kształceniem przyszłych pracowników w Rzeszowie.

8-10 grudnia br. przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, dr inż. Arkadiusz Rzucidło, prodziekan ds. kształcenia, na zaproszenie Vietnam Airlines przebywali z kilkudniową wizytą w Hanoi. Program obejmował spotkania z przedstawicielami firm z branży lotniczej, które są zainteresowane kształceniem przyszłych pracowników na różnych kierunkach studiów prowadzonych na rzeszowskiej uczelni.

Delegaci z PRz przeprowadzili rozmowy m.in. z dyrekcją Vietnam Airlines oraz Alsimexco (Aviation Labour Supply and Import-Export JS Co), Vaeco (Vietnam Airlines Engeneering Co Ltd.) oraz zwiedzili ośrodki szkoleniowe mechaników lotniczych i warsztaty remontowe samolotów Vietnam Airlines (obsługujące m.in. Dreamlinery oraz Airbusy serii 330). Wietnamscy menedżerowie wyrazili zainteresowanie ścisłą współpracą z polską uczelnią, a także z firmami skupionymi w podkarpackiej Dolinie Lotniczej – Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego. Podczas spotkań z władzami Vaeco ustalono, że w lutym 2017 r. przedstawiciele Vietnam Airlines podpiszą w Rzeszowie umowę o kształceniu studentów na Politechnice Rzeszowskiej.

Delegacja z Politechniki Rzeszowskiej została również przyjęta przez przedstawicieli polskiej ambasady w Hanoi: Szymona Wudarskiego, zastępcę ambasadora i kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Hanoi oraz Piotra Młynarskiego, konsula, kierownika referatu ds. konsularnych Ambasady. Dyskutowano m.in. o wizach studenckich dla kandydatów na studia na Politechnice Rzeszowskiej. Pozytywną weryfikację powinna ułatwić rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z matematyki i fizyki dla kandydatów na PRz przeprowadzony podczas wizyty w Wietnamie. W wyniku egzaminu do kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 wytypowano osiemnastu najlepszych kandydatów. Ponadto polscy dyplomaci z Hanoi wesprą Politechnikę w nawiązaniu kontaktów naukowych z wietnamskimi uniwersytetami i politechnikami.

AP

Źródło: Politechnika Rzeszowska

Ocena:  
( 1 )      znakomity :)
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię