2016-11-25

Deklaracja Warszawska przedstawiona

Dobiegła końca konferencja Wysokiego Szczebla „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, EASA – Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była partnerem współorganizującym to spotkanie.

W konferencji wzięło udział ponad 300 gości z całego świata, wśród nich m.in. przedstawiciele instytucji europejskich, krajowych organów lotniczych, cywilnych i wojskowych producentów dronów, instytucji badawczych, uczelni i przedsięwzięć prywatnych.

Tematem jednego z paneli drugiego dnia konferencji były „Ramy regulacyjne w UE”, a udział w nim wzięli: Luc Tytgat, Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania Bezpieczeństwem, EASA; Narodowe władze lotnictwa cywilnego: Danii (Jasper Rasmussen), Polski (Paweł Szymański), Francji (Richard Thummel), Finlandii (Pekka Henttu), Christian Schleifer, Sekretarz Generalny Eurocae, Tomasz Różyński, Dyrektor Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego PAŻP.

W swoim wystąpieniu Tomasz Różyński podkreślił, że PAŻP już teraz prowadzi współpracę z kilkoma firmami i sprawdza różne rozwiązania, ponieważ Agencja widzi potrzebę weryfikowania możliwości, jakie niesie dostępna obecnie technologia.

Stan prawny definiuje naszą pracę. Czekamy na nowe regulacje, ale te które są już teraz muszą odpowiedzieć na zapotrzebowanie środowiska. Mamy świadomość, że rozwiązania proste, ale intuicyjne to kluczowy element poprawy bezpieczeństwa. Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim operatorom dronów informacji i narzędzi, tak aby mogli korzystać z technologii w sposób rozważny i dbając o bezpieczeństwo swoje i innych – powiedział Różyński.

Konieczność wprowadzenia jednolitych, ale elastycznych europejskich standardów dotyczących użytkowania dronów wielokrotnie podkreślali pozostali uczestnicy konferencji.

Na zakończenie przyjęto tzw. Deklarację Warszawską, która podsumowuje intencje branży lotniczej w zakresie rozwoju systemów związanych ze statkami bezzałogowymi. Zawiera ona listę konkretnych działań, których celem jest nadanie nowego impulsu i przyśpieszenie w tworzeniu jednolitego rynku. W wyniku intensyfikacji działań realne stanie się urzeczywistnienie wspólnego, jednolitego rynku dronów w UE.

Źródło: PAŻP

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię