2016-11-30

Deklaracja Warszawska

Na zakończenie konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” została przyjęta Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych.

24 listopada 2016 r. w Warszawie została przyjęta „Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych”. Dokument jest podsumowaniem dwudniowej dyskusji uczestników międzynarodowej konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, której gospodarzami byli Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa, Patrick Ky Dyrektor Wykonawczy EASA oraz Piotr Samson p. o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To lista konkretnych działań, których celem jest stworzenie jednolitego systemu bezzałogowych statków powietrznych do 2019 roku, w oparciu o zasady zawarte w Deklaracji Ryskiej.

W dokumencie zwraca się uwagę, że rynek bezzałogowych statków powietrznych, którego wartość szacuje się na 100 mld euro, ma ogromny potencjał, dlatego konieczne jest wsparcie jego dalszego rozwoju w celu wspierania konkurencyjności UE.

Drony to szansa dla polskiej gospodarki. Jednocześnie, zrównoważony rozwój tej branży wymaga stworzenia jednolitych ram prawnych. – Trzy lata temu w Polsce było zarejestrowanych sześciu operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Dziś jest ich ponad 3,5 tysiąca. A zatem widzimy, że skala rozwoju tego segmentu jest ogromna, i dlatego z jednej strony chcemy wzmocnić tę dynamikę, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo – powiedział Piotr Samson, p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wiceminister infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit podkreślił, że potrzebne jest wspólne prawo, które będzie obejmowało wszystkie kraje Unii Europejskiej. – W wyniku intensyfikacji działań realne stanie się urzeczywistnienie wspólnego, jednolitego rynku dronów w UE – zaznaczył Szmit.

Zasady bezpiecznego użytkowania dronów mają być proste, proporcjonalne do zagrożeń związanych z ich użytkowaniem oraz oparte na światowych standardach. Podkreślono także kwestie ochrony, w tym cyberbezpieczeństwa, oraz ułatwienia współpracy między organami zajmującymi się ochroną, obronnością i bezpieczeństwem.

Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili konieczność szybkiego przygotowania wspólnego systemu bezzałogowych statków powietrznych, który będzie prosty, przystępny, a jednocześnie bezpieczny i chroniący prywatność oraz środowisko.

Zaapelowano również o edukację i przeprowadzanie akcji promocyjnych zwiększających świadomość wszystkich użytkowników bezzałogowych statków powietrznych, w tym tych, którzy nie mają wykształcenia w zakresie lotnictwa.

Podczas dwóch dni konferencji omówiono takie zagadnienia, jak: drony jako przyszłość lotnictwa, perspektywy przemysłu i operatorów, bezpieczeństwo w zarządzaniu ruchem lotniczym z udziałem dronów, drony w kontekście ochrony oraz ramy regulacyjne w zakresie nowej kategorii lotnictwa. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z różnymi rodzajami zastosowań dronów, dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz projektami badawczymi.

Konferencja zgromadziła około 300 przedstawicieli organów unijnych i polskiej administracji rządowej, ośrodków naukowych i badawczych, wyższych uczelni, a także przedstawicieli branży bezzałogowych statków powietrznych w Polsce i na świecie.

Organizację konferencji wspierała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Treść deklaracji

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię