2014-03-03

BB Aero: 3 ostatnie dni na zgłoszenia

Szkoła lotnicza BB Aero zaplanowała weekendowy kurs kandydatów na instruktorów samolotów ultralekkich, który planowo ma się rozpocząć od 8 marca do 3 maja 2014 r. Tylko do 6 marca wszyscy chętni mogą wysyłać swoje zgłoszenia.

Weekendowy kurs dla kandydatów na instruktorów samolotów ultralekkich rozpocznie się 8 marca, a zakończy 3 maja 2014 roku. Całkowity koszt szkolenia wynosi 5442 zł brutto, natomiast teoretyczne szkolenie wynosi 1812 zł brutto.

Wymagania stawiane kandydatom do szkolenia:

 • Piloci – kandydaci do szkolenia do uprawnień instruktora szkolenia na samolotach
  ultralekkich (UACP) muszą spełniać następujące ogólne wymagania:
 • Mieć ukończone, co najmniej 21 lat.
 • Posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie.
 • Posiadać ważne Świadectwo Kwalifikacji Pilota UACP.
 • Wymagania dotyczące posiadanej praktyki lotniczej, które muszą spełniać kandydaci do
  szkolenia INS(A):
 • Posiadać, co najmniej 200 godz. nalotu PIC na samolotach ultralekkich.
 • Posiadać ważne uprawnienie podstawowe do pilotowania samolotu ultralekkiego
  lądowego UAP(L).

  Wymagania do dokonania wpisu uprawnienia instruktora szkolenia na samolotach ultralekkich INS (A):

  Kandydat ubiegający się o wpisanie uprawnienia instruktora szkolenia na samolotach
  ultralekkich musi mieć:

 • Ukończone 21 lat.
 • Zaliczone egzaminy LKE.
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
 • Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.
 • Ważne uprawnienie podstawowe do pilotowania samolotu UAP(L).
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego do uprawnienia INS(A).
 • Świadectwo Operatora Radiotelefonisty Stacji Lotniskowej.

  Jest też możliwość dla bezrobotnych kandydatów sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, gdyż jesteśmy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach (nr. 2.24/00170/2012).

  Czytaj więcej na stronie: bb-aero.pl/
  as

 • Ocena:  
  ( 1 )      bardzo słaby
    Opinii:  

  0

    

  Dodaj swoją opinię