2016-12-30

Aeroklub Polski z dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki konkursu na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania sportów nieolimpijskich w 2017 roku. Aeroklub Polski otrzyma dotację w wysokości 2,6 mln złotych.

Po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w tym także oferty Aeroklubu Polskiego, Departament Sportu Wyczynowego 29 grudnia ogłosił wyniki konkursu dotyczącego dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych z przygotowaniem i udziałem w lotniczym współzawodnictwie międzynarodowym, w tym Mistrzostwach Świata i Europy.

Na liście podmiotów, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie jest Aeroklubu Polski. Oferta Związku na działalność sportową w 2017 roku została zaopiniowana pozytywnie na kwotę 2,6 mln złotych.

Wyniki konkursu

Źródło: Aeroklub Polski

Ocena:  
( 3 )      słaby
  Opinii:  

2

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-01-03 18:54:49 ~~CBA~~

http://leszekgrabarczyk.com/3_Nisztor_korupcja_w_NCBR.pdf

Utworzony: 2017-01-03 18:52:57 ~~CBA~~

A to czytaliście?
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fleszekgrabarczyk.com%2F3_Nisztor_korupcja_w_NCBR.pdf%3Ay792hVcYNLDVCOoWdYCrGBYdTr4&cuid=2432568