2014-01-23

AŁ: Szkolenie z legendą polskiego motolotniarstwa

Wszyscy piloci motolotniowi mają znakomitą okazję na odbycie szkolenia teoretycznego na instruktora motolotniowego INS. Możliwość taką daje Aeroklub Łódzki.

Aeroklub Łódzki serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu teoretycznym instruktorskim INS obejmującym 130 godzin wykładów i ćwiczeń realizowanych metodą stacjonarną.

Szkolenie poprowadzi prawdziwa legenda polskiego motolotniarstwa - Zbigniew Czerwik. Pilot jest jednym z najstarszych wiekiem i stażem, czynnych pilotów motolotniowych w Polsce. Przygodę z lotnictwem rozpoczął w Aeroklubie Łódzkim już w roku 1948, a potem po długiej przerwie związanej ze studiami i pracą w Politechnice Łódzkiej zafascynował się nową wówczas formą awiacji, lotniarstwem i następnie motolotniarstwem, któremu jest wierny do dzisiaj.

Należał do nieformalnej grupy łódzkich entuzjastów latania na miękkopłatach, sterowanych balansem ciała. Grupa ta rozpoczęła działalność w 1976 r. jako Sekcja Lotniowa Aeroklubu Łódzkiego. Podjęto wówczas budowę nowych skrzydeł, na których próbowano wznieść się w powietrze.

Obecnie dr inż. Zbigniew Czerwik lata i szkoli w Aeroklubie Łódzkim ( W grudniu 2013 roku został członkiem honorowym sekcji motolotniowej tego Aeroklubu) na motolotni „OHAR” konstrukcji Jarosława Eppla ze skrzydłem Libre II i silnikiem Rotax 582 CDI. Ma 20-to letni staż instruktorski. Wyszkolił kilkunastu pilotów motolotniowych w tym również instruktorów. Ma uprawnienia Instruktora i Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC. Przeprowadza egzaminy państwowe na uprawnienia pilotów motolotniowych (Świadectwo kwalifikacji PHGP) zarówno z teorii jak i praktyczne z techniki pilotażu, egzaminy kandydatów na Instruktorów oraz przedłużanie uprawnień instruktorskich i mechaników dopuszczających sprzęt do eksploatacji TM(PHG). Od wielu lat jest członkiem Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Spotkania ze Zbigniewem Czerwikiem będzie zatem niezapomnianą przygodą!

Szkolenie odbywać się będzie od 01.02.2014 do 16.03.2014 w siedzibie Aeroklubu Łódzkiego.

Koszt szkolenia 2 500,00 zł.

Kandydat na instruktora ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

1. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni;
2. Aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie;
3. Potwierdzenie 150 godzinnego nalotu jako dowódcy na motolotni.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 stycznia 2014.

Osoby zainteresowane szkoleniem instruktorskim proszone są o kontakt mailowy lub telefoniczny.

tel: 508 402 949; 42 684 35 50
e-mail: sekretariat@aeroklub-lodz.pl

Zapraszamy!

Ocena:  
( 168 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię