2016-08-24

8. BLTr: Pamięć o Patronie

8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach od momentu nadania jej imienia wielkiego polskiego lotnika pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego (w 1985 r.) dokłada wielu starań, by utrzymywać oraz rozwijać pamięć o swoim Patronie.

Podtrzymywanie pamięci o Patronie jednostki i jego zasługach jest jednym z podstawowych celów w działalności wychowawczej jednostki bądź instytucji wojskowej.

8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach od momentu nadania jej imienia wielkiego polskiego lotnika pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego (w 1985 r.) dokłada wielu starań, by utrzymywać oraz rozwijać pamięć o swoim Patronie. Wzbogacanie sali tradycji o pamiątki dotyczące Patrona, organizacja głównych uroczystości wojskowych pod jego pomnikiem oraz utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodziną płk. Skarżyńskiego to stałe elementy kształtowania pamięci historycznej żołnierzy i pracowników bazy. Wiele z tych przedsięwzięć realizowanych jest wspólnie ze stowarzyszeniami lotniczymi oraz młodzieżą szkolną, zwłaszcza ze szkół szczycących się posiadaniem tego samego Patrona.

W lipcu tego roku z inicjatywy grona nauczycieli z Warty, Opola i Strzelec Opolskich została zorganizowana wyprawa rowerowa na grób płk Skarżyńskiego do Holandii na wyspę West Terschelling. Honorowy patronat nad wyprawą objął Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski oraz Dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Z powodu realizacji przez bazę wielu zadań służbowych, w wyprawie mogło wziąć udział jedynie 2 żołnierzy zawodowych.

Rowerzyści wyruszyli w dniu 4 lipca z Warty – miasta rodzinnego płk. Skarżyńskiego, by poprzez Berlin, Bremę, Wilhelmshaven, Uedem dotrzeć w dniu 14 lipca do celu podróży. Mimo trudnych warunków atmosferycznych wystarczyło uczestnikom sił i zaangażowania, by zwiedzić także miejsca pamięci o dokonaniach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej.

W dniu 15 lipca na cmentarzu w asyście mera miasta, przewodniczącego stowarzyszenia holenderskich weteranów lotników RAFA Malcolma Masona, asystenta attaché wojskowego w Hadze oraz mieszkańców wyspy, członkowie wyprawy złożyli wieniec na grobie płk. Skarżyńskiego oraz innych polskich lotników pochowanych na tym cmentarzu.

Wysiłek cyklistów został doceniony przez władze miasta, które na ich cześć zorganizowały uroczyste spotkanie w ratuszu miejskim. Dla żołnierzy była to szczególnie miła chwila, że pamięć o polskich lotnikach jest nieustannie podtrzymywana przez lokalną społeczność.

W historii 8. Bazy Lotnictwa Transportowego była to pierwsza delegacja z oficjalną wizytą na grobie patrona. A wysiłek związany z dotarciem na miejsce znalazł wysokie uznanie u pana Macieja Skarżyńskiego – syna Patrona, który śledził przebieg wyprawy, choć ze względów zdrowotnych nie mógł być obecny na cmentarzu.

Wyprawa ta zaowocuje też materiałami do lekcji historii, które opracują cywilni członkowie wyprawy.

Podziękowania za organizację i udział w wyprawie oraz rozpropagowanie wiedzy o płk. pilocie Stanisławie Skarżyńskim należą się: p. Januszowi Berdzikowi, p. Olgierdowi Neymanowi, p. Ryszardowi Małasowi, st. chor. Fabianowi Śmitkowskiemu i st. chor. Pawłowi Ziobrze.

Źródło: 8. Baza Lotnictwa Transportowego

Ocena:  
( 1 )      znakomity :)
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię