2016-11-24

120 Promocja Absolwentów w Dęblinie

71 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 5 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz 1 absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski w Dęblinie. 120 Promocja Oficerska absolwentów uczelni wojskowych odbyła się 18 listopada 2016 roku przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”.

Uroczystość odbyła się w obecności: Podsekretarza Stanu w MON prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego, licznie zgromadzonych gości honorowych, członków rodzin oraz członków społeczności akademickiej WSOSP. Aktu promocji absolwentów na stopień podporucznika Wojska Polskiego dokonał Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański.

Prymusem 120 promocji została sierż. pchor. Aleksandra Murat-Bors, II lokatę uzyskała st. kpr. pchor. Marlena Mendrek, a III lokatę uzyskał sierż. pchor. Adrian Sadkowski. Podczas uroczystości najlepszym absolwentom wręczono wyróżnienia. Przybyłych gości na uroczystość przywitał Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych płk pil. dr Piotr Krawczyk. Zwracając się do promowanych pogratulował im osiągnięcia szlifów oficerskich i wyraził nadzieję, że będą się spełniać w służbie oraz konsekwentnie realizować wyznaczone przez siebie cele. Podkreślił, iż uroczystość jest początkiem ich kariery zawodowej – oficera Wojska Polskiego. Studia w uczelni wojskowej dały wiedzę i niezbędny w życiu hart ducha, które pozwolą zmierzyć się z trudnościami, jakie napotkają na swojej drodze zawodowej. To od ich zaangażowania, zdolności, umiejętności oraz chęci podnoszenia kwalifikacji zależeć będzie przyszłość Wojska Polskiego oraz bezpieczeństwo kraju.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, zastępca D-cy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak, seniorzy lotnictwa wojskowego, przedstawiciele władz województwa lubelskiego, powiatu ryckiego i miasta Dęblina.

Promowanym oficerom błogosławieństwa na dalszą służbę udzielili: Dziekan Sił Powietrznych – ks. płk Janusz Radzik, prawosławny Dziekan SP ks. płk Aleksy Andriejuk, Ewangelicki Dziekan SP ks. płk Wiesław Żydel. Występująca w imieniu nowo promowanych – prymus 120 promocji WSOSP ppor. Aleksandra Murat-Bors, podziękowała za otrzymane nominacje i zapewniła wszystkich zebranych, że nowo promowani oficerowie nie będą szczędzić sił w służbie dla dobra Ojczyzny i bezpieczeństwa kraju. Delegacja nowo promowanych oficerów (ppor. Marynarki Paweł Szymeczko, ppor. Marcin Bury, ppor. Maciej Drozd) złożyła wieniec na płycie przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” dla upamiętnienia wszystkich Obrońców Ojczyzny.

Z okazji promocji na wiwat do góry poleciały czapki, następnie absolwenci w szyku z kwiatami na rękach ruszyli do defilady. Uroczystość zakończyła gorąco oklaskiwana przez zebranych defilada nowo promowanych oficerów oraz pododdziałów uczestniczących w uroczystości.

Zdjęcia na stronie WSOSP

Źródło: WSOSP

Ocena:  
( 8 )      dobry
  Opinii:  

8

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-12-11 00:25:20 ~~humorzasty28~~

nawet jeśli Pani M. była 2 lata studentem wojskowym bo przeniosła się ze wzgl na bardzo dobre wyniki w nauce ze studiów cywilnych to najzwyczajniej zasłużyła sobie na to swoją postawą, wynik na zakończenie studiów WSOSP odczytany podczas promocji potwierdza aspiracje Tej drobnej osoby o wielkim sercu i zapale do pracy! stając się studentem wojska stawiła czoło nowym wyznawiom, w grupie jeszcze bardziej wymagającej i sama wie ile wysiłku ją to kosztowało! Nadrobienie różnic progamowych w ramach realizowanego toku studiów, poprawienie sprawności fizycznej i utzymywanie jej na wymaganym poziomie, sporostanie żołnierskiej dyscyplinie to ogromny wysiłek. sama kwestia nazwiska może również stanowić rodzaj presji ponieważ jej tata był żołnierzem godnym szacunku i nadal pozostaje metodologiem i metodykiem w szoleniu lotniczym młodzieży. pozostaje bić brawo i życzyć dalszych sukcesów Pani ppor. M. oraz pozostałym promowanym!

Utworzony: 2016-11-25 22:35:44 ~~xyz~~

Nazwisko robi swoje...    nawet jak jesteś tylko pchorem 2 lata... a studentem z cywila 3 lata...

Utworzony: 2016-11-25 14:14:57 ~~pil~~

Ona nie jest Awucem.

Utworzony: 2016-11-25 12:06:35 ~~~piloto~~~

st.kpr. - II lokata ?! ciekawe gdzie Marlenka M. dostała przydział ? ktoś wie?

Utworzony: 2016-11-25 11:24:47 ~~lotnik~~

st. kpr. i druga lokata bo to prawdopodobnie ta Pani to AWUC