2017-03-20

1. SLT: Pożegnanie płk. pil. Leszka Błacha

W Sali Tradycji jednostek wojskowych świdwińskiego garnizonu odbyła się oficjalna uroczystość pożegnania ze sztandarem 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk. pil. Leszka Błacha.

Dowódca 1. SLT płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński w obecności kadry i pracowników resortu obrony narodowej, pożegnał skierowanego do wykonywania obowiązków służbowych na kolejnym stanowisku służbowym, płk. pil. Leszka Błacha. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, został on wyznaczony na stanowisko szefa zespołu zapewnienia jakości w lotnictwie w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uroczystość była doskonałą okazją do przedstawienia dotychczasowego przebiegu służby odchodzącego z 1. SLT oficera oraz podziękowania mu za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w codziennej służbie.

Płk pil. Leszek Błach ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w 1991 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego, początkowo na stanowisku pilota, później starszego pilota klucza. W marcu 2000 roku objął obowiązki dowódcy klucza lotniczego eskadry lotniczej. Od 2003 r. przez kolejne trzy lata, pełnił obowiązki szefa strzelania powietrznego w sekcji szkoleniowej, a następnie od czerwca 2006 inspektora bezpieczeństwa lotów. Od maja 2008 r. został przeniesiony służbowo do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego (od 2009 r. 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego) na stanowisko szefa sekcji – instruktora pilota w sekcji szkolenia lotniczego pionu szkolenia. Od czerwca 2010 r. wykonywał obowiązki kolejno na stanowisku zastępcy dowódcy eskadry w 1. eskadrze lotnictwa myśliwskiego, szefa pionu – starszego inspektora bezpieczeństwa lotu w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego oraz dowódcy grupy działań lotniczych w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego. W 2012 roku był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego pk. ORLIK-4. W listopadzie 2013 roku objął obowiązki dowódcy 22. BLT w Malborku. Od 30 stycznia 2017 r. przebywał w rezerwie kadrowej w Dowództwie 1. SLT.

Więcej zdjęć na stronie 1slt.wp.mil.pl

st. instr. Judyta Jasińska

Źródło: 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

Ocena:  
( 1 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię