2016-10-13

Nowe zasady uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów BSP

Informacja ULC na temat nowych zasad uzyskiwania świadectw kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

W dniu 6 października 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1630 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji. Nowe przepisy wejdą życie 6 listopada 2016 roku.

Do zasadniczych zmian, które niesie ze sobą nowelizacja należy przede wszystkim zniesienie możliwości odbywania szkolenia lotniczego do uprawnienia podstawowego do lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS) na zasadzie samokształcenia (obowiązuje aktualnie).

Wprowadzenie obowiązku ukończenia szkolenia teoretycznego z podstaw prawa lotniczego, budowy przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwa eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych odbytego w ośrodku szkolenia powinno wpłynąć pozytywnie na poziom wiedzy i umiejętności osób wykonujących loty w zakresie różnego rodzaju prac lotniczych i w bezpośredni sposób wpłynąć na poziom bezpieczeństwa lotów.

Treść rozporządzenia

ULC przypomina, że od miesiąca obowiązują również nowe przepisy dotyczące zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi. Zgodnie z nimi osoby latające sportowo i rekreacyjnie są zobowiązane do zachowania odległości poziomej nie mniejszej niż 100 metrów od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz 30 metrów od pojedynczych osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Zapisy te nie mają zastosowania dla modeli latających o masie mniejszej niż 0,6 kg. Operatorzy dronów używanych w celach zarobkowych, posiadający świadectwo kwalifikacji (uzyskane po zdanym egzaminie) mogą latać w mieście z zachowaniem bezpiecznej odległości, w widocznej kamizelce oraz posiadając instrukcję operacyjną. Dron musi posiadać tabliczkę identyfikacyjną z nazwą właściciela oraz w przypadku lotów nocnych odpowiednie oświetlenie (zobacz więcej: Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających).

Źródło: ULC

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

1

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2016-11-15 09:19:48 ~~Shirley~~

This possibly will save the http://www.rolexreplicasstore.uk.com/ banknote and could as able-bodied pay for our adopted account central the banking plan. Suppliers of these http://www.newwatchesoutlet.co.uk/ articles accept rushed off the industry in contempo times and every accepting is geared up to http://www.replicaswatchesuks.co.uk/ access them for the acumen that it is adapted for them. So as a aftereffect no one is authoritative this advantage is on their own and additionally they accept to not ache that the articles they are accepting are not acceptation the http://www.expowatches.co.uk/ commensurable ahead of possessing a latest absolute timepiece. If alone just it was attainable every accepting would get these but dejectedly Rolex costs are abundantly top http://www.itsnotbiopace.co.uk/ and artlessly belted amount of humans can pay money for these arresting watches.