2017-02-24

Nowe władze Aeroklubu Kujawskiego

Aeroklub Kujawski w rok 2017 wchodzi z nowymi władzami. Wyboru zwierzchników aeroklubu na kolejną kadencję dokonano podczas Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Kujawskiego, które odbyło się 19 lutego w Inowrocławiu.

Działając na podstawie Statutu Aeroklubu Kujawskiego, Zwyczajne (Sprawozdawczo-Wyborcze) Walne Zgromadzenie Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu dokonało w dniu 19 lutego 2017 r. wyboru Zarządu Aeroklubu Kujawskiego na kolejną kadencję w następującym składzie:

1. Jan Gąsiorek – Prezes
2. Stanisław Kowalewski – Wiceprezes
3. Sławomir Jędrzejczak – Sekretarz
4. Wojciech Madejski – Skarbnik
5. Jarosław Rogowski – Członek Zarządu ( pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora)

Ponadto Przewodniczącym wybranej Komisji Rewizyjnej został Andrzej Waleńczykowski. Z kolei funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego objął Bogumił Andrzej Hering.

Źródło: Aeroklub Kujawski

Ocena:  
( 2 )      bardzo słaby
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię