2017-01-09

List intencyjny w sprawie lotnisk lokalnych

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim i Prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem list intencyjny w sprawie lotnisko lokalnych.

W Suwałkach lotnisko lokalne ma być oddane do użytku już w połowie 2018 roku, a te w Białymstoku – pod koniec przyszłego roku. Oba z pasami startowymi o długości 1350 metrów. Wsparcie – także finansowe – dla ich powstania zadeklarował Samorząd Województwa Podlaskiego. W poniedziałek 9 stycznia Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali list intencyjny z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim i Prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem, w którym zadeklarowano „wolę zabezpieczenia w planie budżetowym na rok 2018 kwot niezbędnych do wsparcia budowy lotnisk w Białymstoku oraz Suwałkach”.

W uroczystości udział wzięli także wicemarszałek Anna Naszkiewicz, Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Jarosław Dworzański, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Pełna treść Listu Intencyjnego na stronie wrotapodlasia.pl

Myślę, że to realny krok w stronę dostępności mieszkańcom województwa małego ruchu lotniczego, podczas gdy kwestia związana z budową lotniska regionalnego jest ciągle otwarta – podkreślał w czasie spotkanie marszałek Jerzy Leszczyński. – Plany dotyczące lotnisk lokalnych w Białymstoku i Suwałkach są już bardzo realne. I jako samorząd chcemy wziąć udział w ich dofinansowaniu.

Lotnisko lokalne w Białymstoku ma powstać do końca 2018 roku

Nie ma co do tego wątpliwości prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Do prac nad lotniskiem lokalnym przystąpiliśmy niezwłocznie po tym, kiedy się okazało, że lotniska regionalnego w perspektywie finansowej 2007-2013 nie będzie. Dokładnie dwa lata temu podpisaliśmy list intencyjny z Aeroklubem Podlaskim i od tamtego czasu trwają cały czas prace – mówi Tadeusz Truskolaski. – Realny harmonogram budowy lotniska lokalnego, czyli lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji na zasadzie tzw. General Aviation o długości pasa startowego 1350 m zakłada, że w czwartym kwartale 2018 roku powinno ono być oddane do użytku. Mamy praktycznie już gotową dokumentacje techniczną, jest też prawomocna decyzja środowiskowa. Na początku marca 2017 roku zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji lotniczej do Wojewody Podlaskiego. Ta procedura powinna potrwać około pół roku – a więc w trzecim kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę i w czwartym kwartale 2018 roku lotnisko lokalne w Białymstoku powinno być gotowe do użytku.

W tym roku miasto Białystok ma wpisane w budżecie na ten cel 500 tys. zł, ale w wieloletniej prognozie to 31 mln zł. Za późniejszy koszt utrzymania lotniska odpowiedzialny będzie Aeroklub Podlaski (Polski). Jak podkreślił Tadeusz Truskolaski planowana długość pasa startowego o długości 1350 metrów nie oznacza, że w przyszłości (przy zachowaniu odpowiednich procedur) nie będzie go można przedłużyć.

W Białymstoku będą mogły lądować samoloty przewożące do 50 osób. Lotnisko lokalne ma obsługiwać komunikację biznesową i taksówki powietrzne, ale nie jest wykluczona komunikacja lotnicza regularna, jeśli będzie takie zainteresowanie.

Lotnisko w Suwałkach na ostatniej prostej do budowy

Uznaliśmy, że rozwój gospodarczy Suwałk i Suwalszczyzny jest pierwszoplanowy, stąd prace nad lotniskiem są prowadzone już od kilku lat – podkreśla Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. – Plany mojego poprzednika były bardzo ambitne i sięgały budowy portu lotniczego. Ale my tego nie potrzebujemy, bo Suwałki swój port regionalny mają w oddalonym o 126 km Kownie (Litwa – przyp. red.). Dojazd do Kowna i Białegostoku jest porównywalny, a do Topolan, gdzie było planowane lotnisko regionalne jest nawet 160 km i nikt z Suwałk by z niego nie korzystał.

Tymczasem pełną parą idą w Suwałkach prace zmierzające do powstania lotniska lokalnego. Szacunkowy koszt jego budowy to 15 mln zł. Podobnie jak w Białymstoku ma on mieć pas startowy o długości 1350 m.

Jak podkreśla prezydent Suwałk zabezpieczone zostały już wszystkie grunty pod tę inwestycję, gotowa jest dokumentacja, projekt techniczny na budowę lotniska, podobnie jak miasto Białystok, tak i Suwałki podpisały umowę z Aeroklubem Polskim i spółką docelową Aeropartner na zarządzanie tym lotniskiem. Kolejne działania to: dostosowanie decyzji środowiskowej do zmienionego projektu technicznego, jeszcze w styczniu 2017 roku planowane jest złożenie wniosku do Wojewody Podlaskiego o wydania pozwolenia na budowę, w kwietniu 2017 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy, we wrześniu rozpoczęcie prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to już w połowie 2018 roku lotnisko lokalne w Suwałkach powinno być oddane do użytku.

Cieszę się, że władze województwa podlaskiego dostrzegają potrzebę rozwoju Białegostoku i Suwałk. Dzisiaj przedsiębiorcy nie jeżdżą, tylko latają. Tymczasem w podstrefie suwalskiej prowadzone są rekordowe inwestycje na kwotę ok. 700 mln zł, gdzie prace znajdzie nawet tysiąc osób – zaznacza prezydent Suwałk. – To lotnisko jest niezbędne, żeby otworzyć Suwałki na świat. Zanim powstanie Via Baltica (planowane w 2023 roku), zanim szybka kolej, to lotnisko jest niezbędne do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej, komunikacyjnej naszego regionu.

Myślę, że lotnisko lokalne w Białymstoku i Suwałkach zaspokoi w 100 proc. zapotrzebowanie na komunikację lotniczą w województwie – nie ma wątpliwości prezydent Tadeusz Truskolaski. – Pamiętajmy też, że ponowne rozpoczęcie procedury związanej z lotniskiem regionalnym może potrwać kolejnych 7-8 lat, a koszt jego utrzymania będzie znacznie większy niż tych obu lokalnych.

Przypomnijmy, że 15 stycznia 2017 roku zostanie przeprowadzone Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w godzinach od 7.00 do 21.00

Więcej o referendum

(mk)

Źródło: Wrota Podlasia

Ocena:  
( 0 )      nie oceniany
  Opinii:  

0

  

Dodaj swoją opinię