2016-12-09

Jan Woźny – zawiadowca lotniska w Krośnie

W Sali Tradycji i Pamięci Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa odbyło się spotkanie poświęcone postaci Jana Woźnego.

Wspomnienie o śp. Janie Woźnym (12.11.1913 – 22.10.1982) – zawiadowcy lotniska w Krośnie

Miło nam powiadomić entuzjastów lotnictwa oraz wszystkich członków i sympatyków Aeroklubu Podkarpackiego – Szkoły Lotniczej o spotkaniu, jakie miało miejsce w dniu 1 grudnia 2016 w Sali Tradycji i Pamięci Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Na zaproszenie zarządu KKSL z inicjatywy naszego kolegi klubowego Zygmunta Bąka, gościliśmy Edwarda Woźnego – syna śp. Jana Woźnego.

Historia naszego aeroklubu w Krośnie nierozerwalnie związana jest z postacią Jana Woźnego, członka – założyciela i długoletniego członka Aeroklubu Podkarpackiego – Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, instruktora-pilota samolotowego i szybowcowego, biorącego czynny udział w akcji opylania lasów, pilota-oblatywacza zakładów WSK-PZL Krosno zapamiętanego przez wielu z nas w roli zawiadowcy lotniska w Krośnie z ramienia Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.

Przywołane wspomnienia o śp. Janie Woźnym przez Jego syna Edwarda, wzbogacone zbiorem zachowanych fotografii z rodzinnego albumu, ożywiły pamięć obecnych na spotkaniu seniorów, m.in. Jana Gałuszki, Witka Ostrowskiego, Andrzeja Klatki, Marka Mojaka. Pikanterii spotkania dodały zachowane „białe kruki” w postaci dokumentów wydanych przez Departament Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji m.in. upoważniających „…Ob. Woźnego Jana do opiekowania się z ramienia Departamentu Szkołą Szybowcową w Bezmiechowej, łącznie z majątkiem Olgi Czerkawskiej, przyznanym wymienionej szkole przez Urząd Ziemski. Departament Lotnictwa Cywilnego szczególnie poleca wymienionemu utrzymanie lotniska i szybowiska w stanie używalności…” z datą wystawienia 24 maja 1945, jak i legitymacja służbowa Kierownika Szybowiska w Bezmiechowej wydana przez Ministerstwo Komunikacji z datą 28 maja 1945. Ponadto Pełnomocnictwo, które „…upoważnia Ob. JANA WOŹNEGO do przejęcia w Zarząd Ministerstwa (…) obszaru ok. 20 ha gruntu z dwoma zniszczonymi budynkami (…) przeznaczonymi na szybowisko i szkołę szybowcową…”.

Za swą długoletnią pracę na rzecz lotnictwa polskiego został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uczestniczący w spotkaniu seniorzy przywołali również okres pracy śp. Jana Woźnego w Aeroklubie Podkarpackim CWS w Krośnie w roli instruktora-pilota, jak i zawiadowcy lotniska. i związane z tym zdarzenia, nierzadko humorystyczne a wynikające z nazwiska Woźny. Miłej atmosfery wspomnień postaci śp. Jana Woźnego nie zepsuła szalejąca za oknami Sali Tradycji i Pamięci KKSL zamieć śnieżna, a czas spotkania szybko minął. Wszyscy obecni na spotkaniu seniorzy KKSL w Krośnie składają serdeczne podziękowanie Panu Edwardowi Woźnemu za podzielenie się pamięcią o Jego Ojcu, Janie Woźnym.

Zygmunt Bąk
Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. Ludomiła Rayskiego

Ocena:  
( 4 )      znakomity :)
  Opinii:  

3

  

Dodaj swoją opinię

Utworzony: 2017-01-20 12:07:38 ~~Marek~~

Zobacz na ztronę KOL - znajdziesz więcej informacji w twmacie:http://lotnisko-krosno.com.pl/szczegoly.aspx?nr=481

Utworzony: 2016-12-11 13:32:16 ~~bernikla~~

Najciekawszych eksponatów prezentujących 100 lecie krośnieńskiego lotniska niestety nie widać. Szkoda,że autor zamieścił tylko jedno zdjęcie ze spotkania.

Utworzony: 2016-12-09 21:17:54 ~~senior~~

Mega ciekawe!! Pomimo, że historia lotnictwa polskiego nie jest mi obca, nie znałem materiałów cytowanych przez autora, jak i zamieszczonego dokumentu. Śp. Jana Woźnego, zawiadowcy krosnieńskiego nie znałem osobiście, ale od lądujących w Krosnie kolegów słyszałem o Nim. Dobrze się stało, że jego Postać przywołano ku pamięci. Oby więcej takich spotkań i wspomnień. Patrząc na wystrój Sali i Pamięci krośnieńskiego KSL można im trochę pozazdrościć.
Z lotniczym pozdrowieniem